Do vsebin v bazi VIZ-Sinfo imajo dostop člani baze. Več o naročništvo si preberite na povezavi naročništvo.

Aktualna zakonodaja

Uradni list
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske... 82/2023
Zakon o spremembi Zakona o osnovni šoli (ZOsn-J) 76/2023
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani (ZŠolPre-1B) 76/2023
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole 74/2023
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa... 74/2023
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s... 74/2023
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (... 71/2023
Pravilnik o spremembah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo... 63/2023
Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja vzgoje in izobraževanja v plačne... 32/2023
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na... 23/2023
Subscribe to Front page feed