Do vsebin v bazi VIZ-Sinfo imajo dostop člani baze. Več o naročništvo si preberite na povezavi naročništvo.

Aktualna zakonodaja

Uradni list
Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje 54/2021
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-... 54/2021
Pravilnik o spremembi Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v... 54/2021
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa... 54/2021
Pravilnik o spremembah Pravilnika o dokumentaciji v osnovni šoli 44/2021
Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s... 28/2021
Pravilnik o metodologiji financiranja zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov izvajalcem storitev... 26/2021
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in... 113/2020
Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov 20/2020
Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na... 76/2019
Subscribe to Front page feed