Do vsebin v bazi VIZ-Sinfo imajo dostop člani baze. Več o naročništvo si preberite na povezavi naročništvo.

Aktualna zakonodaja

Uradni list
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole 50/2024
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju šole v naravi 19/2024
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-K) 16/2024
Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji 13/2024
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na... 115/2023
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1D) 114/2023
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske... 82/2023
Zakon o spremembi Zakona o osnovni šoli (ZOsn-J) 76/2023
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani (ZŠolPre-1B) 76/2023
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole 74/2023
Subscribe to Front page feed