Do vsebin v bazi VIZ-Sinfo imajo dostop člani baze. Več o naročništvo si preberite na povezavi naročništvo.

Aktualna zakonodaja

Uradni list
Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za... 85/2022
Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole 85/2022
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pripravništvu strokovnih delavcev na področju... 70/2022
Sklep o nujnih kadrovskih ukrepih za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov 67/2022
Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole 56/2022
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (... 207/2021
Zakon o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-Z) 204/2021
Pravilnik o metodologiji financiranja zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov izvajalcem storitev... 204/2021
Sklep o določitvi javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja ter delovnih mest, na katerih... 202/2021
Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (... 172/2021
Subscribe to Front page feed