Do vsebin v bazi VIZ-Sinfo imajo dostop člani baze. Več o naročništvo si preberite na povezavi naročništvo.

Aktualna zakonodaja

Uradni list
Pravilnik o spremembah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v... 161/2022
Pravilnik o spremembah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih... 161/2022
Pravilnik o spremembah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole 161/2022
Zakon o spremembah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-O) 141/2022
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-AA) 139/2022
Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji 136/2022
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o nujnih kadrovskih ukrepih za nemoteno delovanje vzgojno-... 128/2022
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in... 115/2022
Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za... 85/2022
Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole 85/2022
Subscribe to Front page feed