Do vsebin v bazi VIZ-Sinfo imajo dostop člani baze. Več o naročništvo si preberite na povezavi naročništvo.

Aktualna zakonodaja

Uradni list
Uredba o spremembi Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede 22/2019
Pravilnik o spremembi Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole 20/2019
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 84/2018
Odredba o spremembi vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola 82/2018
Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji 80/2018
Odredba o spremembi vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola 69/2018
Odredba o izvedbi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2018 64/2018
Pravilnik o spremembah Pravilnika o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za... 47/2018
Pravilnik o spremembah Pravilnika o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za... 47/2018
Pravilnik o organiziranju, delovanju in financiranju oddelkov vrtcev, ki izvajajo krajše programe... 43/2018
Subscribe to Front page feed