Do vsebin v bazi VIZ-Sinfo imajo dostop člani baze. Več o naročništvo si preberite na povezavi naročništvo.

Aktualna zakonodaja

Uradni list
Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja vzgoje in izobraževanja v plačne... 32/2023
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na... 23/2023
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o... 23/2023
Pravilnik o znanju italijanskega jezika v vrtcih in šolah z italijanskim učnim jezikom 23/2023
Pravilnik o preizkusu znanja jezika narodne skupnosti za področje vzgoje in izobraževanja na... 23/2023
Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji 11/2023
Pravilnik o spremembah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v... 161/2022
Pravilnik o spremembah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih... 161/2022
Pravilnik o spremembah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole 161/2022
Zakon o spremembah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-O) 141/2022
Subscribe to Front page feed