Do vsebin v bazi VIZ-Sinfo imajo dostop člani baze. Več o naročništvo si preberite na povezavi naročništvo.

Aktualna zakonodaja

Uradni list
Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (... 172/2021
Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o merilih in metodologiji za določanje obsega... 167/2021
Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz državnega proračuna vrtcem za namen sofinanciranja plačil... 167/2021
Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o merilih in metodologiji za določanje obsega... 145/2021
Zakon o spremembi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-L) 123/2021
Uredba o spremembah Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede 121/2021
Pravilnik o spremembi Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v... 111/2021
Pravilnik o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril 106/2021
Pravilnik o sofinanciranju šolskih tekmovanj 74/2021
Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje 54/2021
Subscribe to Front page feed