Do vsebin v bazi VIZ-Sinfo imajo dostop člani baze. Več o naročništvo si preberite na povezavi naročništvo.

Aktualna zakonodaja

Uradni list
Pravilnik o metodologiji financiranja zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov izvajalcem storitev... 26/2021
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in... 113/2020
Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov 20/2020
Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na... 76/2019
Dogovor o ureditvi položaja mobilnih učiteljev za dodatno strokovno pomoč in učiteljev za dodatno... 58/2019
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa... 54/2019
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju šolske sheme 46/2019
Uredba o spremembi Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede 22/2019
Pravilnik o spremembi Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole 20/2019
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 84/2018
Subscribe to Front page feed