Cenik naročniških paketov

CENIK
naročniških paketov
portala VIZ-SINFO

 
Portal VIZ-Sinfo je namenjen vrtcem in osnovnim šolam. Cilj portala je:
 • zbiranje in objavljanje aktualnih informacij;
 • ažuriranje zakonodaje (neuradno prečiščena besedila);
 • vzpostavljanje povezav med internimi akti in zakonodajo;
 • preko e-pošte pošiljanje obvestil vsem naročnikom o spremembah zakonodaje ter
 • obveščanje naročnikov, kako te spremembe vplivajo na njihove interne akte, postopke in plane, ki jih izvajajo pri svojem delu.
 
Ponudba za dostop preko interneta
 

Paket AKTI vključuje:

 • dostop preko interneta do vsebine neuradno prečiščenih besedil zakonodaje, ki jo potrebujejo ravnatelji pri delu v javnih zavodih vzgoje in izobraževanja;
 • pisna obvestila o novostih in spremembah zakonodaje;
 • register obveznih in neobveznih internih aktov, s kratko vsebino akta, navedbo, kdo ga sprejme, kdo sodeluje pri sprejemanju in zakonske podlage (za vrtce in osnovne šole);
 • informacije o vseh spremembah v zakonodaji in potrebnih ukrepih, ki jim ravnatelj mora slediti (spremembe internih aktov, spremembe postopkov,…);
 • obvestila o novi in spremenjeni zakonodaji (za ravnatelje in obveščanje zaposlenih).
 • dostop do vseh vzorcev internih aktov iz ponudbe podjetja Sinfo s.p.
 • ter popuste na modele in storitve, ki jih nudi Sinfo s.p.
Cenik paketa AKTI
MESEČNA NAROČNINA za eno geslo 24,00 €  
DDV ni obračunan v skladu s 1. odstavkom 94. člena ZDDV-1.
 
Veljavnost cenika

Cenik velja od 1. januarja 2017