Naročništvo

Ponudba
za naročništvo v bazo na portalu VIZ-Sinfo

 Cilji baze:

 • ažurno spremljanje zakonodaje in obveščanje članov o vplivih sprememb na interne akte – kaj je potrebno popraviti v internih aktih;
 • zbiranje informacij na enem mestu (razlage, ustavno sodišče, pojasnila,…), ki se navezujejo na posamezni akt ali postopek;
 • ažurno ustvarjanje neprečiščenih besedil temeljne zakonodaje, iz katerih je vidno tudi besedilo (prečrtano), ki je veljalo pred spremembo.

Baza vsebuje:

 • register obveznih internih aktov,
 • register neobveznih internih aktov,
 • dostop do vseh vzorcev internih aktov iz naše ponudbe,
 • seznam planov in poročil,
 • seznam priporočljivih postopkov,
 • zakonodajo (neuradna prečiščena besedila), iz katerih izhajajo posamezni akti ali postopki,
 • aktualne novice in informacije, ki se navezujejo na posamezne akte, postopke, plane in poročila.

Predstavitev posameznega akta:

Akti so razdeljeni na 3 področja, vezana na:

 • zavod,
 • zaposlene in
 • učence.

Prav tako, so akti razdeljeni na obvezne in neobvezne akte.

Na kratko je predstavljen postopek obravnave sprejema in objave akta – kdo sprejme akt in kdo sodeluje pri sprejemu akta.

Navedene so zakonske podlage za sprejem akta in neposredno je možno dostopiti s klikom do neuradnih prečiščenih besedil zakonov, vezanih na interni akt.

Podana je kratka vsebina, ki jo zajema posamezen akt.
Pri posameznem aktu bodo povezave do aktualnih novic, člankov, informacij,…ki se bodo vsebinsko navezovala na akt.
 

Paketi v ponudbi:

Paket AKTI vključuje:

 • dostop preko interneta do vsebine neuradno prečiščenih besedil zakonodaje, ki jo potrebujejo ravnatelji pri delu v javnih zavodih vzgoje in izobraževanja;
 • pisna obvestila o novostih in spremembah zakonodaje;
 • kronološki seznam pomembnejše zakonodaje s povezavami na Uradni list;
 • dostop do registra obveznih in neobveznih internih aktov, s kratko vsebino akta, navedbo, kdo ga sprejme, kdo sodeluje pri sprejemanju in zakonske podlage (ločeno za vrtce in osnovne šole);
 • dostop do vzorcev internih aktov iz ponudbe podjetja Sinfo s.p.;
 • ter popuste na modele in storitve, ki jih nudi Sinfo s.p.

Kako se naročiti na bazo?

Naročite se tako, da izpolnite dva izvoda Pogodbe o naročništvu za izbrani paket. V obrazcu za kontak najdete naše kontaktne podatke, na katere nam sporočite e-naslov, kamor vam pošljemo vzorec pogodbe. Oba podpisana in žigosana izvoda pošljete na naslov:

Sinfo, Aljoša Marko s.p.
Zelena pot 17
1000 Ljubljana

Po prejemu podpisanih Pogodb o naročništvu vam bomo ustvarili uporabniško ime in geslo na portalu http://viz.sinfo.si, o čemer boste obveščeni po elektronski pošti, ki jo boste navedli v pogodbi. Prav tako vam bomo poslali s priporočeno pošto podpisano in žigosano pogodbo z naše strani in obvestilo o ustvarjenem uporabniškem imenu in geslu na portalu http://viz.sinfo.si.

Za vsa dodatna vprašanja smo vam na razpolago preko kontaktnega obrazca.

cenik naročniških paketov