Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda