Naslov Cena Naročilo
Šolski koledar 2020/21 15,00

Naročilo

Obvestilo o omejitvah sprejemanja in postopkih ravnanja z darili 14,00

Naročilo

Navodila o uporabi službenih mobilnih telefonov in storitev mobilne telefonije 14,00

Naročilo

Akt o sistemizaciji delovnih mest s katalogom delovnih mest - šola z enoto vrtca 69,00

Naročilo

Akt o sistemizaciji delovnih mest s katalogom delovnih mest - osnovna šola ali vrtec 59,00

Naročilo

Akt o sistemizaciji delovnih mest s katalogom delovnih mest - glasbena šola 69,00

Naročilo

Navodila o izpitih in o ugovorih 29,00

Naročilo

Pravila sklada vrtca 26,00

Naročilo

Pravila o zaščiti delavcev pred nasiljem 29,00

Naročilo

Pravilnik o prepovedi in ugotavljanju alkoholiziranosti ali omamljenosti ter o prepovedi kajenja 29,00

Naročilo

Navodila za izvajanje evakuacije 16,00

Naročilo

Načrt vzdrževanja in čiščenja prostorov in pripadajočih zunanjih površin 29,00

Naročilo

Pravila o varnosti otrok 18,00

Naročilo

Program pregledov in vzdrževanja igral ter igrišč 24,00

Naročilo

Pravila šolskega sklada 26,00

Naročilo

Poslovnik sveta zavoda 30,00

Naročilo

Poslovnik sveta staršev 30,00

Naročilo

Načrt šolskih poti 19,00

Naročilo

Navodilo za popis sredstev in obveznosti do virov sredstev - inventura 19,00

Naročilo

Načrt preprečevanja razmnoževanja legionel v internem vodovodnem omrežju 29,00

Naročilo

Hišni red 15,00

Naročilo

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti (status učenca) 39,00

Naročilo

Pravila šolske prehrane 29,00

Naročilo

Poslovnik pritožbene komisije 38,00

Naročilo

Pravila o videonadzornem in protivlomnem sistemu 25,00

Naročilo

Pravila o ureditvi delovnega časa 35,00

Naročilo

Pravila šolskega reda 49,00

Naročilo

Pravila o uporabi in varovanju žigov 18,00

Naročilo

Pravila o uporabi in varovanju ključev 18,00

Naročilo

Vzgojni načrt 34,00

Naročilo

Kriteriji za subvencioniranje šole v naravi, Dogovor o dežurstvu in Pravila 24,00

Naročilo