Do vsebin v bazi VIZ-Sinfo imajo dostop člani baze. Več o naročništvo si preberite na povezavi naročništvo.

Število aktov: 0

Register internih aktov

Register internih aktov je seznam:

  • obveznih in
  • neobveznih aktov,
  • ki jih zavodi (osnovne šole in vrtci) potrebujejo pri svojem delu.

Obvezni in neobvezni akti so vezani na:

  • status, upravljanje in načrtovanje zavoda,
  • strokovne delavce in druge zaposlene v zavodu,
  • otroke, učence in druge uporabnike storitev zavoda.

Pri posameznem aktu v registru je navedeno:

  • zakonska podlaga s povezavo na zakonodajo,
  • kdo sprejema interni akt,
  • povzetek vsebine,
  • naziv vzorca internega akta, če je le ta v naši ponudbi.