Do vsebin v bazi VIZ-Sinfo imajo dostop člani baze. Več o naročništvo si preberite na povezavi naročništvo.

Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov