Do vsebin v bazi VIZ-Sinfo imajo dostop člani baze. Več o naročništvo si preberite na povezavi naročništvo.

Odredba o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje