Do vsebin v bazi VIZ-Sinfo imajo dostop člani baze. Več o naročništvo si preberite na povezavi naročništvo.

Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva