Do vsebin v bazi VIZ-Sinfo imajo dostop člani baze. Več o naročništvo si preberite na povezavi naročništvo.

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo