Do vsebin v bazi VIZ-Sinfo imajo dostop člani baze. Več o naročništvo si preberite na povezavi naročništvo.

Strategije razvoja notranjega nadzora javnih financ za obdobje 2005 do 2008 Ministrstva za finance - Služba za nadzor proračuna