Do vsebin v bazi VIZ-Sinfo imajo dostop člani baze. Več o naročništvo si preberite na povezavi naročništvo.

Predpis Ur. l.
Zakon o spremembi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1A) 90/2012
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2D) 90/2012
Uredba o izvajanju sheme šolskega sadja 64/2012
Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli 61/2012
Pravilnik o dokumentaciji v vrtcih 61/2012
Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole 50/2012
Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) 40/2012
Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji 40/2012
Aneks št. 5 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS) 40/2012
Odredba o spremembi vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola 24/2012
Aneks h Kolektivni pogodbi o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence 11/2012
Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole 10/2012
Pravilnik o osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi potrebami na domu 10/2012
Razlaga Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS) 6/2012
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva 6/2012
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov 4/2012
Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole 109/2011
Odredba o spremembi vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola 101/2011
Sklep o določitvi javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja ter delovnih mest na katerih so javni uslužbenci upravičeni do dodatka iz 10. točke prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor 90/2011
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-H) 87/2011

Strani