Šolski koledar 2023/24

Šolski koledar 2023/24 lahko uporabljate kot:

  • delovni pripomoček ali
  • kot prilogo k LDN.

Poleg mesečne razporeditve dni je dodan še:

  • tabela - zbirnik koledarskih dni, delovnih dni, delovnih ur, praznikov, sobot, nedelj in pouka prostih dni.
  • mesečni plan za obveščanje preko oglasne deske,
  • predlog OBVESTILA o letnem razporedu delovnega časa za šolsko 2023/24.

V koledarju so že po mesecih vpisani z zakonom določeni: državni prazniki, ki niso dela prosti dnevi in drugi dela prosti dnevi, šolske počitnice, nedelje in sobote ter proslave, določene s pravilnikom.

Za zavode

  • osnovne šole
  • vrtci
  • glasbene šole

Cena koledarja za vrtec: 15,00 EUR.

Cena in pogoji
Cena: 
20,00
Rok plačila: 
30 dni po prejemu računa (javni zavodi)
Dostava: 
po e-pošti