Akt o sistemizaciji delovnih mest s katalogom delovnih mest - glasbena šola

Vsebina

  • notranja organizacija, s katero so določena delovna področja
  • sistemizacija delovnih mest, s katero so določeni opisi nalog na posameznih delovnih mestih
  • katalog z opisom delovnih mest

Gradivo

  • pravilnik
  • opis in katalog delovnih mest

Za zavode

  • glasbene šole
Cena in pogoji
Cena: 
69,00
Rok plačila: 
30 dni po prejemu računa (javni zavodi)
Dostava: 
po e-pošti