Hišni red

Vsebina

  • območje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor
  • poslovni čas in uradne ure
  • uporaba šolskega prostora
  • organizacija nadzora
  • ukrepi za zagotavljanje varnosti
  • vzdrževanje reda in čistoče

Gradivo

  • Hišni red

Za zavode

  • osnovne šole
  • vrtci
Cena in pogoji
Cena: 
15,00
Rok plačila: 
30 dni po prejemu računa (javni zavodi)
Dostava: 
po e-pošti