Načrt šolskih poti

Vsaka šola naj bi imela izdelan NAČRT VARNIH ŠOLSKIH POTI in ga ob začetku pouka predstavila staršem.

Gradivo

  • osnutek: NAČRT ŠOLSKIH POTI

Za zavode

  • osnovne šole
Cena in pogoji
Cena: 
19,00
Rok plačila: 
30 dni po prejemu računa (javni zavodi)
Dostava: 
po e-pošti