Načrt vzdrževanja in čiščenja prostorov in pripadajočih zunanjih površin

Vsebina

  • Splošno o čiščenju
  • Načrt čiščenja
  • Evidenca čiščenja
  • Izvajanje nadzora

Gradivo

  • predlog Načrta vzdrževanja in čiščenja prostorov in pripadajočih zunanjih površin vrtca
  • priloga - obrazci

Za zavode

  • osnovne šole z enoto vrtca
  • vrtci

 

Cena in pogoji
Cena: 
29,00
Rok plačila: 
30 dni po prejemu računa (javni zavodi)
Dostava: 
po e-pošti