Navodila o izpitih in o ugovorih

VSEBINA

  • prijava, časovna razporeditev in potek izpitov,
  • opravljanje izpitov,
  • ugovori staršev,
  • hranjenje gradiv.

GRADIVO

  • NAVODILA o izpitih in o ukrepih,
  • predlogi ODLOČB o imenovanju izpitnih komisij in predlogi ZAPISNIKOV,
  • predlogi ODLOČB o imenovanju komisij za odločanje o ugovorih in predlogi ZAPISNIKOV,
  • primer SKLEPA o zavrnitvi ugovora na zaključno oceno (ravnatelja kot prvostopenjskega organa) in
  • primer ODLOČBE o zavrnitvi ugovora na oceno (komisije za odločanje o ugovoru na oceno kot drugostopenjskega organa).

ZAVODI

  • osnovne šole
Cena in pogoji
Cena: 
29,00
Rok plačila: 
30 dni po prejemu računa (javni zavodi)
Dostava: 
po e-pošti