Navodila o uporabi službenih mobilnih telefonov in storitev mobilne telefonije

Vsebina

Ta navodila urejajo uporabo službenih mobilnih telefonov (glej seznam) ter odgovornosti uporabnikov, ki so jim dodeljeni službeni mobilni telefoni.

Gradivo

  • Navodila
  • Evidence
  • Potrdilo o prevzemu

Za zavode

  • osnovne šole
  • vrtci
Cena in pogoji
Cena: 
14,00
Rok plačila: 
30 dni po prejemu računa (javni zavodi)
Dostava: 
po e-pošti