Navodila za izvajanje evakuacije

Vsebina

  • ukrepi v primeru evakuacije - umika

Gradivo

  • predlog Navodil za izvajanje evakuacije
  • vzorec Zapisnika o vaji

Za zavode

  • osnovne šole z enoto vrtca
  • vrtci

 

Cena in pogoji
Cena: 
16,00
Rok plačila: 
30 dni po prejemu računa (javni zavodi)
Dostava: 
po e-pošti