Navodilo za popis sredstev in obveznosti do virov sredstev - inventura

Vsebina

 • predmet popisa
 • začetek popisa in popisne aktivnosti
 • priprave na popis
 • izvedba naturalnega popisa
 • zaključni postopki

Gradivo

 • navodila
 • vzorci sklepov in odločb
 • vzorci obrazcev

Za zavode

 • osnovne šole
 • vrtci
 • glasbene šole
Cena in pogoji
Cena: 
19,00
Rok plačila: 
30 dni po prejemu računa (javni zavodi)
Dostava: 
po e-pošti