Obvestilo o omejitvah v zvezi s sprejemanjem daril in postopkih v primeru njihove izročitve

Vsebina

  • omejitve sprejemanja daril
  • postopki ravnanja z darili

Gradivo

  • predlog obvestila
  • pooblastilo za vodenje seznama in prevzem daril
  • obrazci

Za zavode

  • osnovne šole
  • vrtci
  • glasbene šole
Cena in pogoji
Cena: 
14,00
Rok plačila: 
30 dni po prejemu računa (javni zavodi)
Dostava: 
po e-pošti