Poslovnik sveta staršev

Vsebina

  • volitve članov sveta staršev
  • volitve predstavnika staršev v svet zavoda
  • organi sveta staršev
  • seja in vzdrževanje reda

Gradivo

  • vzorec Poslovnika sveta staršev

Za zavode

  • osnovne šole
  • vrtci
Cena in pogoji
Cena: 
30,00
Rok plačila: 
30 dni po prejemu računa (javni zavodi)
Dostava: 
po e-pošti