Poslovnik o delu sveta zavoda

Vsebina

 • konstituiranje sveta
 • izvolitev predsednika in njegovega namestnika
 • pristojnosti, pravice in dolžnosti
 • seje sveta (redne, izredne, dopisne, videokonference)
 • vodenje in potek seje sveta zavoda
 • zapisniki sej

Gradivo

 • osnutek Poslovnika o delu sveta zavoda
 • priloga: pristojnosti sveta zavoda

Za zavode

 • osnovne šole
 • vrtci
 • glasbene šole
Cena in pogoji
Cena: 
30,00
Rok plačila: 
30 dni po prejemu računa (javni zavodi)
Dostava: 
po e-pošti