Poslovnik pritožbene komisije

Odločanje o pravicah učencev po 60.a členu Zakona o osnovnih šolah.

Vsebina

  • Sestava in imenovanje pritožbene komisije
  • Imenovanje komisije za odločanje v posameznih primerih
  • Postopki obravnav pritožb vlagateljev

Gradivo 

  • Poslovnik pritožbene komisije

Za zavode

  • osnovne šole
Cena in pogoji
Cena: 
38,00
Rok plačila: 
30 dni po prejemu računa (javni zavodi)
Dostava: 
po e-pošti