Postopek imenovanja ravnatelja

Vsebina

  • pogoji za imenovanje ravnatelja
  • postopek imenovanja ravnatelja (prvi - peti sklic)
  • skletnitev pogodbe o zaposlitvi
  • ravnanje v primeru vložene tožbe na izbiro in imenovanje
  • razrešitev ravnatelja

Gradivo

  • postopek z obrazci
Cena in pogoji
Cena: 
54,00
Rok plačila: 
30 dni po prejemu računa (javni zavodi)
Dostava: 
po e-pošti