Pravila šolske prehrane

Gradivo

  • teze Pravil šolske prehrane
  • obrazeci: Prijave učenca na šolsko prehrano, Preklic prijave
  • obvestilo staršem

Za zavode

  • osnovne šole
Cena in pogoji
Cena: 
29,00
Rok plačila: 
30 dni po prejemu računa (javni zavodi)
Dostava: 
po e-pošti