Pravila šolskega reda

Vsebina

  • dolžnosti in odgovornosti učencev
  • načini zagotavljanja varnosti,
  • pravila obnašanja in ravnanja,
  • vzgojni ukrepi za posamezne kršitve pravil,
  • ipd.

Gradivo

  • vzorec pravil
  • vzorci obrazcev: vzgojni opomin, odločba o prešolanju zaradi treh opominov, odločba o prešolanju zaradi ogrožanja zdravja, vloga za odsotnost, opravičilo, pooblastilo, spremstvo, sodelovanje
  • pravila ravnanj v prostorih šole (določene učilnice, telovadnica, kuhinja,…)
  • pravila ravnanj pri dejavnostih izven šole (šola v naravi, organizirani dnevi, tabori,…)

Za zavode

  • osnovne šole
Cena in pogoji
Cena: 
49,00
Rok plačila: 
30 dni po prejemu računa (javni zavodi)
Dostava: 
po e-pošti