Pravila sklada vrtca

Vsebina

  • dejavnost in namen ustanovitve sklada
  • zagotavljanje in razpolaganje s sredstvi
  • organi in organizacija šolskega sklada
  • obveščanje o delovanju sklada

Gradivo

  • vzorec Pravila sklada vrtca

Za zavode

  • vrtci
Cena in pogoji
Cena: 
26,00
Rok plačila: 
30 dni po prejemu računa (javni zavodi)
Dostava: 
po e-pošti