Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti (status učenca)

Vsebina

  • postopek za pridobitev statusa
  • prilagojanje šolskih obveznosti
  • varstvo pravic

Gradivo

  • pravila
  • obrazci vlog, predlogov, potrdil, odločb ipd.

Za zavode

  • osnovne šole
Cena in pogoji
Cena: 
39,00
Rok plačila: 
30 dni po prejemu računa (javni zavodi)
Dostava: 
po e-pošti