Pravila o varnosti otrok

Vsebina

  • ukrepi za varnost otrok v vrtcu
  • ukrepi za varnost otrok izven vrtca
  • ukrepi za varnost otrok v posebnih primerih
  • dolžnosti delavcev vrtca in staršev

Gradivo

  • vzorec Pravil o varnosti otrok
  • vzorci obrazcev (izjava za izlet ali letovanje, zapisnik o dogodku, zapisnik o nasilju, evidenca prejemanja - dajanja zdravil, izjava - vnitev otroka po bolezni, pooblastilo o spremstvu otrok v vrtec)
  • opomnik Varnost otrok

Za zavode

  • osnovne šole z enoto vrtca
  • vrtci

 

Cena in pogoji
Cena: 
18,00
Rok plačila: 
30 dni po prejemu računa (javni zavodi)
Dostava: 
po e-pošti