Akt o sistemizaciji delovnih mest s katalogom delovnih mest - osnovna šola ali vrtec

Vsebina

  • notranja organizacija, s katero so določena delovna področja
  • sistemizacija delovnih mest, s katero so določeni opisi nalog na posameznih delovnih mestih
  • katalog z opisom delovnih mest
  • pogoji za zasedbo delovnih mest
  • druge pravice in obveznosti javnih uslužbencev

Gradivo

  • pravilnik
  • opis in katalog delovnih mest

Za zavode

  • osnovne šole
  • vrtci
Cena in pogoji
Cena: 
59,00
Rok plačila: 
30 dni po prejemu računa (javni zavodi)
Dostava: 
po e-pošti