Pravilnik o prepovedi in ugotavljanju alkoholiziranosti ali omamljenosti ter o prepovedi kajenja

Na podlagi 51. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu – ZVZD-1 (Ur. l. RS, št. 43/11) mora zavod določiti postopke in načine ugotavljanja alkoholiziranosti in omamljenosti z internim aktom, ki ga sprejme ravnatelj po predhodni javni obravnavi. 

Vsebina

  • Prepoved uživanja alkohola in drugih nedovoljenih psihoaktivnih snovi
  • Postopki in način ugotavljanja prisotnosti alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc
  • Ukrepi zoper delavca
  • Prepoved kajenja
  • Postopki zoper ravnatelja

K aktu so priloženi obrazci za vodenje postopka.

Za koga?

  • vrtci
  • osnovne šole z enoto vrtca
  • osnovne šole
  • glasbene šole

 

Cena in pogoji
Cena: 
29,00
Rok plačila: 
30 dni po prejemu računa (javni zavodi)
Dostava: 
po e-pošti