Pravila o uporabi in varovanju žigov

Vsebina

  • uporaba, hramba in varovanje žigov
  • pooblaščeni delavci
  • uničenje žigov

Gradivo

  • vzorec Pravila o uporabi in varovanju žigov
  • obrazci

Za zavode

  • osnovne šole
  • vrtci
  • glasbene šole
Cena in pogoji
Cena: 
18,00
Rok plačila: 
30 dni po prejemu računa (javni zavodi)
Dostava: 
po e-pošti