Pravila o uporabi in varovanju ključev

Vsebina

  • vročanje, hranjenje in izdelava kopij ključev
  • določanje šifer sistema varovanja
  • odgovornosti

Gradivo

  • vzorec Pravila o uporabi in varovanju ključev

Za zavode

  • osnovne šole
  • vrtci
  • glasbene šole
Cena in pogoji
Cena: 
18,00
Rok plačila: 
30 dni po prejemu računa (javni zavodi)
Dostava: 
po e-pošti