Pravila o izvajanju videonadzora

Vsebina

 • namen sistemov
 • uporaba in upravljanje videonadzornega sistema;
  • odrejanje snemanja,
  • ravnanje s posnetki ter nadzor nad uporabo,
  • obveščanje o videonadzoru,
 • uporaba in upravljanje protivlomnega alarmnega sistema in
 • zahteve videonadzornega in protivlomnega alarmnega sistema

Gradivo

 • pravila

Za zavode

 • osnovne šole
 • vrtci
 • glasbene šole
Cena in pogoji
Cena: 
25,00
Rok plačila: 
30 dni po prejemu računa (javni zavodi)
Dostava: 
po e-pošti