Program pregledov in vzdrževanja igral ter igrišč

Program pregledov, organizacijo in izvajanje pregledov pripravi ustrezno usposobljen delavec vrtca, ki ga imenuje ravnatelj.

Vsebina

  • splošne določbe
  • program, organizacija in izvedba pregledov
  • vzdrževanje igrišč, opreme in igral
  • priloge: vizualni pregled, funkcionalni pregled,...

Za koga?

  • vrtci
  • osnovne šole z enoto vrtca
  • osnovne šole (priporočljivo)

 

Cena in pogoji
Cena: 
24,00
Rok plačila: 
30 dni po prejemu računa (javni zavodi)
Dostava: 
po e-pošti