Vzgojni načrt

Vsebina akta

Vzgojni načrt določa:

  • načine doseganja in uresničevanja ciljev in vrednot z upoštevanjem potreb in interesov učencev in posebnosti širšega okolja;
  • vzgojne dejavnosti;
  • pohvale, priznanja in nagrade;
  • vzgojne in administrativne ukrepe;
  • oblike vzajemnega sodelovanja šole s starši in njihovo vključevanje v uresničevanje vzgojnega načrta, s katerim šola razvija varno in spodbudno okolje.

 Za zavode

  • osnovne šole
Cena in pogoji
Cena: 
34,00
Rok plačila: 
30 dni po prejemu računa (javni zavodi)
Dostava: 
po e-pošti