Volitve in imenovanja v svet zavoda in nadomestne volitve

Vsebina

  • volilni postopki
  • izvedba volitev
  • prenehanje članstva v svetu
  • odpoklic člana sveta
  • varstvo volilne pravice

Gradivo

  • postopek volitev
Cena in pogoji
Cena: 
49,00
Rok plačila: 
30 dni po prejemu računa (javni zavodi)
Dostava: 
po e-pošti